starnieuws

VIDS staat op uitvoering Kaliña & Lokono vonnis

18 Oct, 10:31

VIDS-voorzitter Theo Jubitana is duidelijk over de uitvoering van het Kaliña & Lokono vonnis uit 2015. (Foto's: Raoul Lith)

De VIDS zal weer de groene tafel opzoeken als het Kaliña & Lokono vonnis uit 2015 niet wordt uitgevoerd.
De regering van Suriname heeft tot 28 januari 2019 de tijd om het Kaliña & Lokono vonnis uit 2015 uit te voeren. Als dat uitblijft, zal de Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS) opnieuw juridische stappen ondernemen.

Lukt dat niet in Suriname, dan zal worden teruggekoppeld met het Inter Amerikaans Hof voor Mensenrechten dat drie jaar geleden, de uitspraak in het voordeel van de Kaliña en Lokono volkeren deed. Tijdens een persconferentie is de VIDS ingegaan op een stappenplan van de grondenrechten, dat samen met de overheid is opgesteld.

VIDS-voorzitter Theo Jubitana zegt dat er de behoefte was om informatie te geven over zaken die er binnen de organisatie spelen. In september zijn 10 dorpen uit de VIDS gestapt. De VIDS heeft volgens Jubitana nooit gezegd dat zij een andere richting zullen opgaan dan in het stappenplan staat. De overheid is pas op 1 oktober van start gegaan met het stappenplan.

In het vonnis uit 2015 staat dat er geen grond in het gebied van de Kaliña & Lokono meer mag worden uitgegeven en dat er geen beperkingen op gebruik en genot zijn. Tijdens de persconferentie kwam naar voren dat de overheid toch concessies blijft uitgegeven. Er is 2.500 hectare aan grond uit gegeven in Powakka, waar er al activiteiten worden uitgevoerd. Ook in de ‘achtertuin’ van Matta heeft een Chinese ondernemer 302 hectare gekocht. In Cabenda Dorp is 600 hectare door een ondernemer gekocht. Ook in de dorpen Wit Santi, Maho en Hollandse Kamp kampen ze met dit soort problemen.

De VIDS-voorzitter zegt dat zulke overeenkomsten niet zonder meer kunnen worden getekend. Lloyd Read, kapitein van Pierre Kondre Kumbasi, maakt duidelijk dat legale wegen worden bewandeld. Hij hoopt echter dat de overheid de groep niet dwingt ongehoorzaam te zijn. Hij benadrukt dat de groep zich zal verzetten tegen de gronden die uitgegeven zijn. “We zijn het niet alleen verplicht aan onszelf, maar aan ons nageslacht. We gaan dit niet toestaan.” Er is geen keus, of strijdend ten onder gaan of in 15 jaar toch doodgaan, vindt Read.

Andere maatregelen die in het vonnis staan opgenomen zijn o.a. dat de inheemse volkeren, de Kaliña en Lokono wettelijk worden erkend, vertelt beleidsmedewerker van de VIDS, Max Ooft. Verder moeten binnen drie jaar de traditionele grondgebieden afgebakend zijn waarbij een collectieve eigendomstitel worden verstrekt. Ook moeten binnen dit termijn gronden die aan derden zijn uitgegeven, worden teruggeven aan de Kaliña en Lokono of moeten deze worden gecompenseerd. Volgens Ooft zijn de natuurreservaten Galibi en Wanekreek in principe teruggegeven. De Staat moet echter nog zorgen voor garantie van toegang, gebruiken participatie van de Kaliña en Lokono.

Ook moeten de inheemsen billijke voordelen krijgen uit natuurreservaten die niet worden teruggegeven. In de Wanekreek mogen er geen mijnbouw en bosbouwactiviteiten worden ontplooid zolang er geen mechanisme is voor participatie in besluitvorming. Ook moeten de uitgemijnde gebieden hier worden gerehabiliteerd. Voor de overheid vloeien uit het vonnis ook financiële verplichtingen waaronder het instellen van een gemeenschapsontwikkelingsfonds van US$ 1 miljoen, voor projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, voedselzekerheid en het beheer van hulpbronnen. Tenslotte is de overheid verantwoordelijk voor een vergoeding voor gemaakte onkosten in verband met het proces voor ongeveer US$ 43.000,-.


Raoul Lith

Sunday 16 June
Saturday 15 June
Friday 14 June