starnieuws

Gajadien: Wet inkomsten kan deze week rond zijn

24 Sep, 06:37

VHP-waarnemend fractieleider Asiskumar Gajadien.
Waarnemend fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, hoopt dat deze week nog de kwestie van de verhoogde inkomsten van Assembleeleden kan worden behandeld. Nu moeten volksvertegenwoordigers zich in zoveel bochten wringen om de verhoging niet te accepteren, terwijl heel gemakkelijk de inkomsten tijdelijk kunnen worden bevroren bij wet.

Het initiatiefvoorstel dat de VHP-fractie heeft ingediend, staat voor behandeling op de huishoudelijke vergadering van dinsdag. Het is de bedoeling dat een commissie van rapporteurs wordt benoemd om de ontwerpwet voor te bereiden voor openbare behandeling. De VHP stelt voor om de verhoogde inkomsten voor zes maanden te bevriezen, totdat de wet structureel wordt aangepast voor alle drie machten.

Op de laatste huishoudelijke vergadering op 31 augustus is door De Nationale Assemblee unaniem besloten om de inkomsten structureel aan te pakken. De VHP-fractie was ook eens met dat besluit. Gajadien hiermee geconfronteerd, zegt aan Starnieuws dat het toen genomen besluit en dit initiatiefvoorstel, elkaar niet bijten. Gezien de sociaaleconomische situatie is het niet wenselijk om de inkomsten van politici nu te verhogen.

De VHP is wel voorstander van een structurele aanpassing. Het initiatiefvoorstel om de financiële voorziening van de rechterlijke macht aan te passen is mede door Gajadien ingediend. De inkomsten van de regering, De Nationale Assemblee en de rechterlijke macht moeten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Terwijl voor zes maanden de verhoogde inkomsten, op basis van de nieuwe ambtenarenbezoldigingsreeks voor de volksvertegenwoordiging, wordt bevroren, kan er gewerkt worden aan goede wetgeving hierover.

Gajadien voert aan dat de NDP-fractie ook akkoord was met structurele aanpassing, maar later via apps en e-mails de wet wilde omzeilen. "Ik heb aangegeven dat het niet kan, want een wet hoort te worden gerespecteerd. Ik hoop dat de NDP-fractie nu wel meegaat met het initiatiefvoorstel dat ingediend is door de VHP. In enkele uren kan deze kwestie worden afgerond," zegt Gajadien. "Ook al willen mensen de extra inkomsten doneren, maar toch gaat het om een belasting van de staatskas. Bij een spoedige goedkeuring kan het teveel gestorte van deze maand in oktober afgetrokken worden. Alle andere oplossingen van deelname in sociale fondsen, zijn geen besparingen voor de overheidshuishouding," stelt Gajadien.

Sunday 16 June
Saturday 15 June
Friday 14 June