starnieuws

China en Vaticaan in historisch akkoord

22 Sep, 22:29

In China zijn er minstens 10 miljoen Katholieken. (Getty Images)
Het Vaticaan en Beijing hebben een historische overeenkomst bereikt over de benoeming van bisschoppen in China. Het voorlopig akkoord zou kunnen leiden tot een toenadering tussen de katholieke kerk en China, na tientallen jaren van spanningen sinds de Chinese autoriteiten in 1951 de relaties hadden verbroken.

De eis van Beijing dat het alle bisschopsbenoemingen in China moet goedkeuren, was een groot obstakel voor de betrekkingen met het Vaticaan, dat van zijn kant volhield dat bisschoppen alleen konden worden aangesteld met toestemming van de paus. Er zijn naar schatting 10 tot 12 miljoen katholieken in China, verdeeld over een door de overheid beheerde vereniging waarvan de geestelijken wordt benoemd door Beijing en een onofficiële, ondergrondse kerk die loyaal is aan het Vaticaan.

Nadat de deal op zaterdag was aangekondigd, erkende paus Franciscus zeven bisschoppen die door Beijing waren aangesteld zonder de goedkeuring van de Heilige Stoel. "Paus Franciscus hoopt dat met deze beslissingen een nieuw proces kan beginnen waardoor de wonden uit het verleden kunnen worden overwonnen, leidend tot de volledige eenheid van alle Chinese katholieken," zei het Vaticaan in een verklaring.

De voorlopige overeenkomst zou kunnen betekenen dat de kerk en de Chinese staat in de toekomst gezamenlijk de benoeming van bisschoppen goedkeuren en mogelijk de weg banen voor formele diplomatieke banden in de toekomst. "Wat nu nodig is, is eenheid, is vertrouwen en een nieuw elan: goede voorgangers hebben, erkend door de opvolger van Peter (paus Franciscus) en door de legitieme civiele autoriteiten," zei kardinaal Pietro Parolin, de tweede oudste functionaris van het Vaticaan.

China zei dat het hoopte op betere betrekkingen met de katholieke kerk, terwijl Taiwan verklaarde dat zijn banden met het Vaticaan niet zijn aangetast. De Heilige Stoel is één van slechts 17 landen die Taiwan erkent.

"Taiwan vertrouwt erop dat de Heilige Stoel passende regelingen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat katholieke aanhangers in China gepaste bescherming zullen genieten en niet onderhevig zullen zijn aan repressie," zei het ministerie van Buitenlandse Zaken van Taiwan.

Sunday 16 June
Saturday 15 June
Friday 14 June