starnieuws

Parttime docenten bij avondopleidingen gedemotiveerd

23 Sep, 08:29

Marcellino Nerkust
Wanneer het studiejaar 2018-2019 in oktober begint, moet niet alleen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in algemene zin, maar meer nog de afdeling BVO - die onder andere de uitbetaling van parttimers moet voorbereiden om het uiteindelijk betaalbaar te stellen - zich realiseren, dat ze met gedemotiveerde parttime docenten te maken zullen krijgen van de Avondopleiding voor de Hoofdakte en De Nieuwe Leerkracht (avond). Demotivatie kan ervoor zorgen dat werkers ineffectief gaan presteren. Dit stelt Marcellino Nerkust, docent tevens vakbondsleider.

De demotivatie heeft te maken met het feit dat de overuren van de parttimers op beide avondopleidingen wederom niet op tijd zijn uitbetaald. Eind april 2018 was dit ook het geval. Vanuit het ministerie werd er beweerd dat de stukken/lesurenstaat niet op tijd waren ingeleverd, wat totaal niet klopte. Nadat de schrijver van dit artikel toen alles minutieus had nagetrokken, bleek dat de directies van beide opleidingen hun stukken op tijd hadden ingediend. Uiteindelijk vond de uitbetaling eind mei 2018 plaats.

Wat schets onze verbazing wanneer blijkt dat de vierde periode die eind augustus 2018 moest worden uitbetaald, niet is uitbetaald. Tot grote ontsteltenis van het parttime docentenkorps heeft de uitbetaling ook niet plaatsgevonden bij het salaris van september 2018. Uit stukken blijkt dat er op 4 mei 2018 is getekend voor ontvangst van de lesurenstaat no 4; 2017-2018. “Wat is zo moeilijk om het studiejaar zonder achterstand af te sluiten?” Maar nu begint 2018-2019 voor de parttime docenten met een achterstand over 2018-2019.

De parttime docenten moeten over de afgelopen 5 maanden (mei-juni-juli-augustus en september 2018) worden uitbetaald. De consequentie van deze uitbetaling is dat de fiscus weer een flink deel zal inhouden. Deze wijze van uitbetaling zal echt geëvalueerd moeten worden.

Het vreemde is, dat wanneer er naar het ministerie wordt gebeld, wordt beweerd dat BVO geen staten heeft ontvangen, maar wanneer BVO wordt geconfronteerd met de feiten (dat er is getekend voor ontvangst) wordt verzocht de staten weer in te leveren. Indien het ministerie steken laat vallen, moeten de docenten niet de dupe van worden.

De docenten hopen niet dat het niet uitbetalen van de parttimers te maken heeft met de extra financiën voor de ambtenaren en de verhoogde schadeloosstelling van Assembleeleden die tóch de eind september 2018 wordt uitbetaald.

Parttimers zijn er altijd geweest, omdat niet voor alle vakken voldoende voltijdse docenten beschikbaar zijn of dat lesuren moeten worden ingevuld om de studenten les te geven. Maar als docenten hebben gewerkt, moeten ze ook op tijd worden betaald.

Kosten van levensonderhoud gaan omhoog, kinderen moeten klaargemaakt worden voor begin van het schooljaar 2018-2019. Wat de parttime docenten willen, is dat het geld voor de verrichte werkzaamheden zo spoedig mogelijk wordt uitbetaald.

Marcellino Nerkust
Docent Avondopleiding voor de Hoofdakte
Vakbondsleider/Fols-president

Sunday 16 June
Saturday 15 June
Friday 14 June