starnieuws

Assembleevoorzitter ontvangt meer dan president

23 Sep, 00:01
De verhouding in salaris is helemaal zoek door de verhoging van de inkomsten van Assembleeleden en het 'bevriezen' van de verhoging van het honorarium van leden van de regering. Ministers zullen vanaf deze maand veel minder in handen krijgen dan Assembleeleden, terwijl Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons een hoger bedrag zal ontvangen dan president Desi Bouterse. Fractieleiders ontvangen afhankelijk van de grootte ook meer. De verhoging werkt terug tot januari 2017.

Het maandelijkse inkomen van de president wordt 'bevroren' op SRD 36.176 volgens de ontwerpwet die onlangs goedgekeurd is door de Raad van Ministers. Dit is hetzelfde bedrag dat de president kreeg vóór de verhoging van de ambtenarensalarissen. De president heeft SRD 10.852 representatietoelage (30%). Zijn inkomsten zijn bruto ruim SRD 47.000. De president heeft recht op diverse voorzieningen, waaronder, huisvesting, water, elektra, telefoon. De onkostenvergoeding van de Assembleevoorzitter is 2 x SRD 11.411 = 22.822. De representatietoelage is 120% en komt neer op SRD 27.386. Totaal is dat ruim SRD 50.208 bruto. Verder heeft de Assembleevoorzitter een voertuig en andere voorzieningen.

De vicepresident heeft een onkostenvergoeding SRD 31.654. Zijn representatietoelage is SRD 7.913 (25%). Totaal komt het neer op bruto SRD 39.567. De vicepresident heeft ook diverse voorzieningen. Ministers blijven SRD 18.088 bruto aan schadeloosstelling ontvangen. Zij hebben een representatietoelage van 25%. Een minister ontvangt met de representatietoelage bruto ruim SRD 22.600. Na aftrek van belasting en algemene oudedagsvoorziening ontvangt de functionaris netto SRD 15.695. De koopkrachtversterking van SRD 500 per maand die ambtenaren kregen is nu geïncorporeerd in het loon. Dit bedrag zullen de ministers niet meer ontvangen.

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee ontvangt 130% van de vergoeding van een Assembleelid en de representatietoelage van 85%. Dat komt neer op SRD 14.834 + 12.609= SRD 27.443. Hij krijgt SRD 6.675 autotoelage (45%). Bruto wordt dat ruim SRD 34.118.

Sunday 16 June
Saturday 15 June
Friday 14 June