starnieuws

Nationale Halal Standaard in ontwikkeling

22 Mar 2018, 22:03

De Technische Commissie voor de ontwikkeling van de Nationale Halal Standaard. (Foto: SSB)
Een technische commissie zal zich bezighouden met de ontwikkeling van een Nationale Halal Standaard. De werkgroep voor de ontwikkeling van deze standaard is dinsdag geïnstalleerd. Hiermee heeft het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) een begin gemaakt met het standaardisatieproces. Het doel voor het ontwikkelen van de Nationale Halal Standaard is om de consument (in het bijzonder de moslimgemeenschap) te beschermen tegen misleidende verklaringen en/of advertenties van bedrijven.

Vanuit de industrie is de vraag naar een halal standaard heel erg hoog, zegt het SSB. Men gaat er vanuit dat halal niet alleen te maken heeft met de religie Islam, maar ook met de productie van voedselveilige en gezonde producten. De Technische Commissie bestaat uit deskundigen die bekend zijn met het begrip 'halal' en de daarbij horende procedures.

In de commissie zitten vertegenwoordigers van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Handel, Industrie en Toerisme, de Stichting Itqon, Stichting Al-Khemia, Doksenclub, Stichting Pluimvee kwekerscollectief Suriname (PKS), Stichting der Islamitische gemeenten in Suriname, de Surinaamse Moslim Federatie en de islamitische vereniging Himayatul-Islam. De voorzitter is Stanley Soeropawiro (Stichting Itqon), Reinier Taus (LVV) is ondervoorzitter en de technisch secretaris is Tanwir Hassankhan van het SSB.

De commissie zal de ‘General Guidelines on Halal Food’ van de OIC/ SMIIC als basis gebruiken voor het ontwikkelen van de standaard en nagaan in hoeverre deze van toepassing is op de Surinaamse samenleving. Waar nodig zullen er correcties of aanvullingen gepleegd worden, waarna de draft nationale standaard voor public comment naar diverse stakeholders zal worden verzonden, meldt het SSB.

Wednesday 24 April
Tuesday 23 April
Monday 22 April