starnieuws

De schijn van de vrouwonvriendelijke VHP

22 Mar 2018, 14:40
Na langer dan twee jaar geconfronteerd te worden met inspirerende berichten vanuit de VHP in verband met de internationale dag van de vrouw, werden wij onaangenaam verrast door de ware kleuren vanuit het oranjekamp. Hetzelfde kamp dat in 2015 woorden heeft gebezigd in hun boodschap in verband met de dag van de vrouw, zoals 'de VHP vindt dat de gelijkheid van vrouwen vooruitgang betekent voor iedereen. Bedrijven met meer vrouwelijke leiders tonen betere prestaties. Vredesakkoorden die vrouwen sluiten zijn duurzamer'. De partij gaat door met het stellen van de belangrijkheid van de vrouw in de maatschappij en in de wereld in het algemeen. Sterker nog, wordt er duidelijk aangegeven dat vrouwenrechten en gelijke kansen hoog staan aangeschreven op de prioriteitenlijst van de VHP.

In de VHP-boodschap van maart 2018 op ditzelfde medium laat de oranje partij 3 vrouwen aan het woord waarbij hun enige vrouwelijke parlementariër van de partij een ode uitbrengt aan alle vrouwen. Niet aan een specifieke groep vrouwen, met een specifieke politieke achtergrond, maar een ode aan de vrouw.

Wanneer wij elk jaar opnieuw als samenleving geconfronteerd worden door een politieke partij die zoveel gewicht hecht aan de belangrijkheid van de vrouw in het algemeen, maar specifiek voor de ontwikkeling van het land, dan raken wij behoorlijk flabbergasted door de inhoud van het artikel ‘Laat de honden blaffen, Oranje karavaan trekt verder’. Reeds in de tweede zin van het artikel worden wij met onze neuzen op het feit gedrukt dat de VHP na alle mooie artikelen en mooie woorden, toch diep in haar kern een hyper vrouwonvriendelijke partij is.

Dit is de zoveelste schijn van de vrouwonvriendelijke VHP en de geschiedenis is er getuige van. Van de interne strubbelingen van de partij over het niet opnemen van de gendercommissie in de statuten van de partij tot de manier waarop vrouwen van andersdenkende politieke partijen bejegend worden door prominenten van deze partij. Met al dat kader en kunde waar de VHP zo ijdel over loopt te doen, hoe is het dan mogelijk dat de VHP niet instaat is, om onze eigen vrouwelijke parlementariër, Rossellie Cotino, van behoorlijk repliek te dienen, zonder zich te verlagen naar het niveau van het uiten van beledigende taal, als de woorden ’het geblaf van Rossellie Cotino?’ Het niveau is zo below the belt en vol van bitterheid dat zij vergeten zijn de feiten in het artikel van Cotino te weerspreken.

Het is ronduit schandelijk dat een politieke organisatie die zich voordoet als te zijn een vrouwvriendelijke, multi-etnische partij zich op deze zedeloze manier uit tegenover een hoog geschoolde jonge Surinaamse vrouw, die sinds haar toetreding tot onze volksvertegenwoordiging, systematisch en kundig haar bijdrage heeft geleverd uit hoofde van haar verantwoordelijkheid naar het volk toe. En dit louter omdat mevrouw Cotino de uitlatingen van de VHP heeft durven en kunnen weerspreken in haar artikel. De diepgewortelde minachting van de VHP voor vrouwen kon niet verborgen blijven. Dan moeten wij ons wel afvragen of de VHP daadwerkelijk bewust werkt aan een milieu waarin vrouwen kunnen groeien en een volwaardig lid van onze maatschappij kunnen en mogen zijn. En moet de vraag gesteld worden of de partij daadwerkelijk gelooft in haar eigen woorden van gendergelijkheid.

Is zo een partij dan wel de juiste partij om vrouwen van alle lagen binnen onze samenleving te vertegenwoordigen, wanneer zij zich overduidelijk bedreigd voelt door het intellect van vrouwen die de moed hebben hun visie kenbaar te maken en op te komen voor hetgeen waar zij in geloven en voor staan? Zijn de Surinaamse vrouwen geen respect en bescherming waard? Hoeven vrouwen die in een minder bevoordeelde ontwikkelingspositie verkeren en geen lid zijn van de oranje partij niet met respect behandeld te worden? Hoe zal de VHP ten slotte omgaan met de vrouwen in het binnenland, waar zij op aast?

Anushka Ramesar-Gopalrai,
Lid van de NDP

Wednesday 24 April
Tuesday 23 April
Monday 22 April