starnieuws

Hopkinson: Surinaams bos draagt bij aan welzijn continent

22 Mar 2018, 04:36

Assembleelid Roché Hopkinson
Het is vandaag de 25e keer dat Wereld Waterdag gevierd wordt. Het thema dit jaar Nature for Water is ons, Suriname, op het lijf geschreven. "In het Flying Rivers project van Braziliaanse onderzoekers kwam ik tegen dat Brazilië 90% van zijn energie haalt uit hydro (waterkracht). Daarnaast gebruikt het land regenwater voor zijn industrie, landbouw en huishoudelijk gebruik. Niet verwonderlijk op zich. Wat wel bijzonder is, is dat dit Flying Rivers onderzoek heeft aangetoond dat onze zuiderbuur, die verreweg de meeste regenval ter wereld heeft, gezegend is met al dit water dankzij ons Surinaamse bos!", stelt Assembleelid Roché Hopkinson (NDP).

"Los van de kennis dat wij per seconde 4,8 miljoen liter aan zoetwater ongebruikt de oceanen laten instromen, dragen wij dus ook bij aan de ontwikkeling en welzijn van ons continent. Dat is een value van ongekende waarde waarvan nog onvoldoende mensen kennis hebben en we dus onvoldoende gebruik maken.

Met de ratificatie van het Minamataverdrag in DNA afgelopen maand, zetten we een kleine stap in de richting om bijvoorbeeld onze rivieren, op termijn, kwikvrij te maken. De raamwet milieu, die zich bezighoudt om verstoring of vervuiling van het milieu tegen te gaan, ook wel het 'grijze' milieu genoemd, moet nu volgen. Het is mijns inziens logisch en onontbeerlijk om ook direct de natuurwet, die gaat over het beheren van de natuur (ook wel het 'groene' milieu) mee te nemen. Het verantwoord beheer van de natuur is immers een voorwaarde om ons bos in stand te houden. Datzelfde bos functioneert als waterfabriek om onze rivieren te vullen die naar zee stromen, alsook om de wolken die naar het zuiden vliegen (flying rivers) van regen te voorzien.

Om het plaatje af te maken, kijken we in DNA uit naar de indiening van de vier waterwetten die door de regering zijn voorbereid. Niet alleen moeten we ons bos in stand houden om onze (en die van het continent) watervoorziening te garanderen, we moeten vooral updaten en vastleggen hoe we dit water willen beheren. Planning, analyse, governance en onderzoek zijn nodig voor een future proof planning van deze waardevolle hulpbron, zodat we een uitweg hebben wanneer onze huidige SWM-waterbronnen beginnen te verzilten door de gevolgen van climate change.

Ik ben dan ook blij met de verhoogde interesse voor ons grijze én groene milieu van zowel beleidsmakers als collega’s. Door de discussies die reeds gevoerd worden en hopelijk de bundeling met onze wetenschappers die ons kunnen voeden met data over de exacte waarde die er is, kijk ik uit naar modellen die knappe, ondernemende Surinamers zullen ontwikkelen om eindelijk (economische) waarde te creëren van het jarenlange bosbehoud."

Wednesday 24 April
Tuesday 23 April
Monday 22 April