starnieuws

Misiekaba naar ACP/EU vergadering in Brussel

20 Mar 2018, 22:23

Assembleelid André Misiekaba
Assembleelid André Misiekaba, vaste vertegenwoordiger van de ACP/EU in De Nationale Assemblee, woont van 20 tot en met 22 maart de 49e ACP Parliamentary Assembly in Brussel, België, bij. Tijdens deze vergadering zal over verschillende issues van de ACP/EU landen worden gesproken.

De bijeenkomst van de Afrikaanse, Caribische en Pacifische Staten en de Europese Unie (ACP/EU) heeft als primaire doelstelling het vergaren van informatie en kennisverrijking over wetgeving, beleid en begroting, meldt De Nationale Assemblee.

Effectieve participatie en het kenbaar maken van standpunten over de visie van Suriname, is belangrijk bij de deelname aan deze reguliere meeting. Verder kan de visie van de ACP worden meegenomen. Ook zal worden nagegaan hoe die mee te nemen in wetgeving voor Suriname. Tijdens de vergadering zal ook aandacht worden besteed aan economische ontwikkeling, financiën en handel.

Suriname is lid van de ACP. Deze landen hebben een formele samenwerking met de EU, namelijk de Cotonou Overeenkomst. De overeenkomst legt de samenwerking tussen de EU en de ACP-landen vast en is het belangrijkste Europese instrument voor de ontwikkelingssamenwerking. Op de vergadering zal daarom ook over de toekomst van het Cotonou akkoord, dat in 2020 vervalt, gesproken worden.

Wednesday 24 April
Tuesday 23 April
Monday 22 April